Solicitare informatii de interes public

Numele și prenumele funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informațiile de interes public, precum și datele lor de contact:
▪ MIHAI – LAURENTIU PLAVITU – Director executiv; e-mail:mihai.plavitu@cnpp.ro
▪ Elisabeta Floresteanu – Director executiv adjunct; e-mail:elisabeta.floresteanu@cnpp.ro;
▪ Eugen Vladuti – Director executiv adjunct; e-mail: eugen.vladuti@cnpp.ro;
▪ Mirela Moraru – Purtator de cuvant; e-mail: mirela.moraru@cnpp.ro;


Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție, conform legii:
▪ Lista cuprinzând documentele de interes public, conform prevederilor art. 5, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 544/2001 (Descarca).
▪ Lista cuprinzând documentele produse/gestionate de instituţie, pe servicii/compartimente (art. 5, alin. 1, lit. h din Legea nr. 544/2001):

CJP MH Compartimentul Audit
CJP MH Compartimentul Juridic
CJP MH Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
CJP MH Compartimentul Expertiză Medicală
CJP MH Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
CJP MH Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Gestiune Bilete de Tratament si Achizitii Publice
CJP MH Compartiment Stabiliri Prestaţii
CJP MH Compartiment Plati Prestaţii


Model de cerere tip/formular – solicitare în baza Legii nr. 544/2001:
▪ Modelul de cerere tip – Anexa la HGR nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001).


Modalitatea de contestare a deciziei și modelele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare:
▪ În cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale, el poate depune reclamaţie administrativă
(Model 1 sau Model 2).