Situația drepturilor salariale

Situația drepturilor salariale
şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, ale angajaţilor
din cadrul Casei Judeţene de Pensii Mehedinti


Notă: se afişează după ziua de 15 ale fiecărei luni, data lichidării drepturilor salariale aferente lunii anterioare

Situația drepturilor salariale
şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, ale angajaţilor
din cadrul Casei Judeţene de Pensii Mehedinti

Notă: se afişează după ziua de 15 ale fiecărei luni, data lichidării drepturilor salariale aferente lunii anterioare