Rapoarte si studii

Rapoarte anuale de
evaluare a
implementării Legii
nr. 544/2001 privind
liberul acces la
informaţiile
de interes public
Rapoarte
anuale privind
activitatea
desfăşurată
de CJP
Mehedinti

Rapoarte
semestriale
privind
soluţionarea
petiţiilor (art. 14
din O.G. nr.
27/2002)

Rapoarte anuale
de evaluare a
implementării Legii
nr. 52/2003 privind
transparenţa
decizională în
administraţia publică
Rezultate şi indicatori
anuali de evaluare
obţinuţi în urma
derulării acţiunilor
/ activităţilor
planificate
2019 2019 Sem. 1/2019
Sem. 2/2019
2019 2019
2020 2020 Sem. 1/2020
Sem. 2/2020
2020 2020
2021 2021 Sem. 1/2021
Sem. 2/2021
2021 2021
2022 2022 Sem. 1/2022
Sem. 2/2022
2022 2022
2023 2023 Sem. 1/2023
Sem. 2/2023
2023 2023