Legislatie

În scopul îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei serviciilor de asigurare a accesului cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private la legislaţie, Ministerul Justiţiei a dezvoltat în sistem online, prin proiectul finanţat din fonduri europene nerambursabile „Implementarea Portalului N-Lex”, o bază de date legislativă naţională http://legislatie.just.ro în care se găsesc inclusiv actele normative ce reglementează organizarea și funcționarea Casei Județene de Pensii Mehedinti:
▪ Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
▪ HGR nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
▪
 HGR nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.
▪ Precizari referitoare la legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensi. ( click aici )

Legislaţia care reglemenetază sistemul unitar de pensii publice, precum şi actele normative referitoare la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot fi consultate şi descărcate de aici.