Bilanturi contabile

Executia bugetara CJP Mehedinti

La 31 martie La 30 iunie La 30 septembrie La 31 decembrie
Anul 2019 BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
Anul 2020 BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP

BASS – Bugetul asigurărilor sociale de stat
BS – Bugetul de stat
FAAMBP – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale

Situatia platilor in format deschis

Anul 2019 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Noi. Dec.
Anul 2020 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Noi. Dec.