Evaluarea capacitatii de munca

Evaluarea capacitatii de munca se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă, din cadrul Casei Judeţene de Pensii Mehedinti.

Cererea (descarcă model) şi documentele medicale ale solicitantului se depun la unul din cele două cabinetete de expertiză medicală, situate in Drobeta Turnu Severin, Str. Serpentina Rosiori nr.1, Judetul Mehedinti, aparţinând Casei Judeţene de Pensii Mehedinti.

În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

În raport cu cerinţele locului de muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate sunt stabilite prin Hotărârea 257/20.03.2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert ala asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.

Decizia medicală se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere, prelungindu-se corespunzător în cazul investigaţiilor sau examinărilor de specialitate suplimentare.