Contestarea deciziilor de pensie

▪ Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii
Deciziile de pensie pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul. Decizia necontestata in termen este definitiva.