Contestarea deciziei medicale

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă emise de Casa Judeţeană de Pensii Mehedinti pot fi contestate, în termen de 30 de zile, la comisia medicală de contestaţii, care funcţionează în cadrul Comisia Medicala de Contestatii DOLJ dar şi la Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM) Bucureşti.

În vederea soluţionării, contestaţiile se depun iniţial la registratura CJP Mehedinti, instituţie care înaintează, apoi, dosarele medicale către Comisia Medicala de Contestatii DOLJ sau INEMRCM Bucureşti spre competentă soluţionare.

Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării. Ea poate fi atacată la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile comisiilor medicale necontestate în termen rămân definitive.