Cerereri si formulare tipizate

Lista cererilor si a formularelor tipizate necesare la
CJP Mehedinti

Cerere privind acordarea pensiei pentru: – Limita de varsta; Pensie anticipata; – Pensie anticipata partiala   – Anexa nr.6
Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate   – Anexa nr.7
Cerere pentru acordarea pensiei de urmas   – Anexa nr.8
Cerere pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat   – Anexa nr.9
Cerere pentru acordarea ajutorului de deces   – Anexa nr.11
Cerere privind eliberarea buletinului de calcul si a documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de pensie
   – Cerere
Cerere scutire plata impozit pensie   – Cerere
Adeverinta de salariat  pentru acordarea ajutorului de deces pentru angajat – Adeverinta
Adeverinta de salariat  pentru acordarea ajutorului de deces pentru membru de familie angajat – Adeverinta
Cerere bilete de tratament 2022  – Cerere
Cerere pentru acordarea de dispozitive medicale –  Anexa nr.8
Cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale – Anexa nr.13
Cerere pentru recalcularea pensiei  – Cerere
Cerere de rambursare a cheltuielilor – Anexa nr.15
Contract de asigurare sociala  – Contract
Act aditional la contractul de asigurare sociala  – Act aditional
Cerere pentru eliberarea unei adeverinte privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare – Cerere
Cerere optiune asistent personal/idemnizatie lunara/indemnizatie insotitor  – Cerere
Cerere pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca – Cerere
Cerere pentru eliberarea unei notificari a calitatii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din Romania – Cerere
Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe  – RO 202
Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaş  – RO 203
Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate  – RO 204
Certificat privind cariera de asigurat  – E 207
Al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului unitar de pensii publice – Declarație de transfer în străinătate
Pentru determinarea statului de ședere obișnuită în cazul persoanelor care intră sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte  – Declarație pe propria răspundere