Cariera

CARIERĂ

Formular de inscriere  prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare