Bugetul institutiei

Bugetul cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei (Bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetul de stat, Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale), pe ani, în format deschis, precum şi rectificările bugetare:
▪ Bugetul instituţiei pe anul 2018
▪
 Bugetul instituţiei pe anul 2019
▪ Bugetul instituţiei pe anul 2020
▪ Bugetul instituţiei pe anul 2021