Bilete de tratament balnear

Descarcă lista de preturi a unităților de cazare aparținând SC TBRCM SA.

Anul 2022
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Descarcă formularul OBLIGATORIU pentru cererile de bilete de tratament in anul 2022
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării Diagrama de alocare fără locuri
1 Anunt
2 Anunt Bilete alocate Bilete alocate fara loc
3
4 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
5 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
6 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
7 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
8 Anunt Bilete alocate Bilete alocate fara loc
9 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
10 Anunt Bilete alocate Bilete alocate fara loc
11 Anunt Bilete alocate Bilete alocate fara loc
12 Anunt Bilete alocate Bilete alocate fara loc
13 Anunt Bilete alocate Bilete alocate fara loc
14 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
15 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
16 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
17 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
18 Anunt / Bilete disponibile Bilete alocate Bilete alocate fara loc
19

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2022 în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  au fost aprobate prin Ordinul CNPP nr. 72/10.02.2022.

Descarcă datele de intrare si seriile de bilete de tratament din anul 2022.

Descarcă lista de preturi a unităților de cazare aparținând SC TBRCM SA.

Anul 2021
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Descarcă formularul OBLIGATORIU pentru cererile de bilete de tratament in anul 2021
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării Diagrama de alocare fără locuri
1
2 Anunt
25.03.2021
Descarcă1 / Descarcă2
25.03.2021
Descarcă
3 Anunt
07.04.2021
Descarcă
22.04.2021
Descarcă
4
5 Anunț
24.05.2021
Descarcă
24.05.2021
Descarcă
6 Anunț
09.06.2021
Descarcă
09.06.2021
Descarcă
7 Anunț
25.06.2021
Descarcă
25.06.2021
Descarcă
8 Anunț
11.07.2021
Descarcă
11.07.2021
Descarcă
9
10 Anunț
27.07.2021
Descarcă
27.07.2021
Descarcă
11 Anunț
11.08.2021
Descarcă
11.08.2021
Descarcă
12 Anunț
26.08.2021
Descarcă
26.08.2021
Descarcă
13
14
15
16
17
18
19

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2021în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  au fost aprobate prin Ordinul CNPP nr. 141/16.03.2021.

Descarcă datele de intrare si seriile de bilete de tratament din anul 2021.

Descarcă lista de preturi a unităților de cazare aparținând SC TBRCM SA.

Anul 2020
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării Diagrama de alocare fără locuri
1  17.02.2020 Descarcă
12.02.2020
2 04.03.2020 Descarcă
21.02.2020
3 20.03.2020 Descarcă
06.03.2020
4
5
6
7
8
9 24.06.2020 Descarcă
22.06.2020
Descarcă
22.06.2020
10 10.07.2020 Descarcă
02.07.2020
Descarcă
02.07.2020
11 Anunț
26.07.2020
Descarcă
14.07.2020
Descarcă
14.07.2020
12 Anunț
11.08.2020
Descarcă
30.07.2020
Descarcă
30.07.2020
13 Anunț
11.08.2020
Descarcă
27.08.2020
Descarcă
27.08.2020
14 Anunț
15.08.2020
Descarcă
12.09.2020
Descarcă
12.09.2020
15 Anunț
04.09.2020
Descarcă
28.09.2020
Descarcă
28.09.2020
16 Anunț
21.09.2020
Descarcă
14.10.2020
Descarcă
14.10.2020
17 Anunț
12.10.2020
Descarcă
30.10.2020
Descarcă
30.10.2020
18 Anunț
23.10.2020
Descarcă
15.11.2020
Descarcă
15.11.2020
19 Anunț
09.11.2020
Descarcă
01.12.2020
Descarcă
01.12.2020

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020 în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  au fost aprobate prin Ordinul CNPP nr. 347/05.02.2020.

Descarcă lista de preturi a unităților de cazare aparținând SC TBRCM SA.

Anul 2019
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării
1  18.03.2019
2 01.04.2019 Descarcă
20.03.2019
3 15.04.2019 Descarcă
02.04.2019
4 29.04.2019 Descarcă
12.04.2019
5 15.05.2019 Descarcă
25.04.2019
6 31.05.2019 Descarcă
17.05.2019
7 16.06.2019 Descarcă
04.06.2019
8 02.07.2019 Descarcă
18.06.2019
9 18.07.2019 Descarcă
03.07.2019
10 03.08.2019 Descarcă
19.07.2019
11 19.08.2019 Descarcă
05.08.2019
12 04.09.2019 Descarcă
20.08.2019
13 20.09.2019 Descarcă
02.09.2019
14 06.10.2019 Descarcă
23.09.2019
15 22.10.2019 Descarcă
08.10.2019
16 05.11.2019 Descarcă
22.10.2019
17 19.11.2019 Descarcă
05.11.2019
18 03.12.2019 Descarcă
19.11.2019

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2019 în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  au fost aprobate prin Ordinul CNPP nr. 1069/12.03.2019.

Descarcă lista de preturi a unităților de cazare aparținând SC TBRCM SA.

Bilete de tratament balnear

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 12 – 18 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP .