Bilanturi contabile

Bilanțuri contabile

La 31 martie La 30 iunie La 30 septembrie La 31 decembrie
Anul 2019 BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
Anul 2020 BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
Anul 2022 BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP
BASS
BS
FAAMBP

BASS – Bugetul asigurărilor sociale de stat
BS – Bugetul de stat
FAAMBP – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale