ANUNȚURI IMPORTANTE
REFERITOARE LA MĂSURILE LUATE DE CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII MEHEDINȚI
IN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS

ANUNT RELATII CU PUBLICUL
ANUNT PRIVIND COMUNICAREA ELECTRONICA
ANUNT RELUARE ACTIVITATE EXPERTIZA MEDICALA
ANUNT INREGISTRARE CERERI PENSIE
ANUNT PRIVIND EXTRASELE DE UZ OFICIAL
ANUNT AJUTORUL DE DECES
ANUNT BILETE DE TRATAMENT