ANUNȚ

REFERITOR LA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ MEDICALĂ ÎN CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII MEHEDINȚI

CARE GESTIONEAZĂ SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

 

Din motive de sigurantă medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Mehedinți anunță că activitatea de audiențe și relaționare cu publicul se suspendă in perioada 11.03.2020 – 31.03.2020, urmând ca in funcție de evoluția situației să fie anunțate și alte decizii .

În acest scop ,va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță (telefon, e-mail) :

 • Audiențe Director Executiv Adjunct Vladuti Eugen – Direcția Stabiliri Prestații, Pensii Internaționale, Evidență Contribuabili
  Telefon :
  0753-043-133
  E-mail : eugen.vladuti@cnpp.ro
 • Audiente Director Executiv Adjunct Floreșteanu Elisabeta – Direcția Plăți Prestații, Informatică, Expertiză Medicală, Accidente Muncă
  Telefon :
  0756-144-008
  E-mail : elisabeta.duroi@cnpp.ro 

Relații telefonice se pot obține pe toată durata programului de lucru, respectiv de luni până joi intre orele   08.00 – 16.30, iar pentru vineri intre orele 08.00 – 14.00, astfel :

 • privind activitatea Stabiliri Prestații : 0252 / 341.377
 • privind activitatea Plăți Prestații :0787 / 331.521
 • privind activitatea Gestiune Bilete Tratament :0770597097
 • privind activitatea Pensii Internaționale:0787345985
 • Contracte de asigurări sociale / Adeverințe stagii de cotizare / Negatii formular E101 (pentru Germania) – 0252341377
 • Expertiza Medicala: 0770 / 597.051 

Pentru alte tipuri de servicii care nu pot fi soluționate telefonic recomandăm să se apeleze la poșta (letrică sau electronică: cjpmh@cnpp.ro), iar în situația în care se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau pot fi depuse în cutia poștala a instituției. 

Aceste măsuri nu se aplică urmatoarelor tipuri de servicii :

 • depunerea, respectiv ridicarea unor documente la / de la sediul instituției;
 • solicitarea ajutoarelor de deces;
 • activitatea de expertiză medicală;
 • alte situații excepționale, urgențe. 

Pentru aceste situații de excepții, vor fi luate următoarele măsuri minimale :

 • Păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghiseu, precum și între publicul aflat în sediul instituției.
 • Asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale Casei Județene de Pensii Mehedinți.