Accidente de muncă și boli profesionale

Prestații și servicii acordate în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale

Conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au dreptul la următoarele prestații și servicii:
▪ prestații și servicii pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă;
▪ prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională;
▪ indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;
▪ indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă;
▪ compensație pentru atingerea integrității;
▪ despăgubiri în caz de deces;
▪ rambursări de cheltuieli;
▪ pensie de invaliditate, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
▪ pensie de urmaș, în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.
Toate aceste prestații se acordă doar în cazul în care a fost confirmat accidentul de muncă sau boală profesională.

Documentele justificative necesare decontării de către angajatori a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sunt următoarele:
▪ cerere privind solicitarea drepturilor (Anexa 1);
▪ centralizator privind certificatele de concediu medical (Anexa 2);
▪ adeverință privind câștigul brut realizat lunar (Anexa 3);
▪ exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (ex. roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum și cele cu valoare „0” de recuperat (CM inițiale suportate doar de către angajator);
▪ copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04 și 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz (conform cu originalul);
▪ copii după declarația D112 + Anexa 1.1, Anexa 1.2 + recipisa cu validarea declarației D112 (conform cu originalul) – declarația aferentă lunii în care se plătesc veniturile/indemnizațiile;
▪ delegație/împuternicire salariat pentru depunere documente;
▪ copie act de identitate – salariat/delegat.