Achizitii publice

Achizitii publice:

Sistemul achiziţiilor publice din România este similar celui din alte state membre UE, întrucât legislaţia comunitară în domeniu (Directivele 2004/18/CE şi 2004/17/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene) a fost transpusă cu rigurozitate în legislaţia română.
Prin urmare, principiile impuse prin directivele europene – nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii – au fost preluate şi în legislaţia naţională, aplicându-se tuturor achiziţiilor publice, indiferent de valoarea acestora.
Acestea sunt consacrate în mod expres prin Legea nr. 98/2016, actul normativ care stă la baza sistemului achiziţiilor publice. Nu mai puţin importantă este legislaţia secundară în domeniu, precum HGR nr.  395/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2016 şi Ordinul ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

Programe și strategii anuale de achiziții publice

Programe anuale de achizitii publice Strategii anuale de achizitii publice
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

Contractele de achiziții publice
cu valoarea totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexele acestora

2019 Contractul nr. RS1451/25.04.2019 de prestări servicii
Actul adiţional nr. 1/08.08.2019 la Contractul de prestări servicii nr. RS1451/25.04.2019
Contractul nr. RS2750/31.07.2019 de prestări servicii
Contract nr. RS1452/25.04.2019 de prestări servicii
2020
2021
2022